Kategorie
Ostatnio w galerii
Jesienny koncert gitarowy w wykonaniu uczniów A. Kozakowskiej i W. Kozakowskiego - 18 listopada 2022 r.

Jubileusz 75-lecia szkoły

75 LAT

 

Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. F.Chopina w Kłodzku

 

część I obejmuje lata 1945-2015

skan publikacji książkowej

 

część II obejmuje lata 2015-2020

wersja cyfrowa

 

Spis treści części II

Suplement do części I ...................................................................................str 5

Wstęp do cz II ...............................................................................................str 9

Kadra pedagogiczna ....................................................................................str 11

Absolwenci ,którzy podjęli naukę w szkole muzycznej II st. .........................str 16

Osiągnięcia nauczycieli i uczniów .................................................................str 19

Działalność artystyczna- koncerty na terenie szkoły......................................str 41

Działalność samorządu szkolnego.................................................................str 69

Konsultacje i warsztaty...................................................................................str 77

Współpraca międzynarodowa ....................................................................... str 81

Konkursy organizowane przez szkolę ............................................................str 84

Działalność artystyczna - koncerty na rzecz środowiska ................................str 93

Działalność online od 10 marca do 30 czerwca 2020 ....................................str 113

Działalność od 01 września 2020 do 15 grudnia 2020 ...................................str 116

Kłodzkie Towarzystwo Muzyczne "Polifonia" ..................................................str 122

Współpraca z mediami ...................................................................................str 124

Plakat jubileuszowego koncertu......................................................................str 125

Życzenia od samorządu

 

 

Link do koncertu online