Kategorie
Ostatnio w galerii
Koncert i pożegnanie absolwentów

Kłodzki Konkurs Pianistyczny

Pomysł zorganizowania konkursu pianistycznego dla III i IV klas szkół muzycznych stopnia pierwszego i podstawowego zrodził się nagle z początkiem marca 1991 roku. W ciągu trzech dni powstał regulamin, który w trybie natychmiastowym został rozesłany do szkół regionu dolnośląskiego i już w dniach 16-17 maja 1991 roku odbył się

I DOLNOŚLĄSKI KONKURS PIANISTYCZNY

Konkursów o nazwie DOLNOŚLĄSKI w naszym regionie było wiele. Aby poprzez nazwę umiejscowić konkurs na mapie Polski, zmieniliśmy nazwę na KŁODZKI KONKURS PIANISTYCZNY. Tak przeszła trzecia i czwarta edycja konkursu. Piąty konkurs stanął pod znakiem zapytania, bowiem w tym czasie na terenie całego kraju organizowano wiele konkursów o różnym poziomie i Departament Szkolnictwa Artystycznego zabronił organizowania konkursów za wyjątkiem tych które znalazły się na liście ministerialnej. Nasz konkurs nie dostąpił tego zaszczytu, więc zamiast konkursu odbyły się KŁODZKIE SPOTKANIA MŁODYCH PIANISTÓW. Nie było laureatów poszczególnych miejsc, tylko grupa wyróżnionych. Nie było nagród, tylko upominki. Tym sposobem konkurs ocalał i po dzień dzisiejszy spotykamy się w pięknym Kłodzku.

 

Jury I Konkursu

 

Mamy nadzieję, że jeszcze przez wiele lat będziemy spotykać się w coraz liczniejszym gronie. Mamy nadzieję, że wielu spośród laureatów  KŁODZKIEGO  KONKURSU w przyszłości stanie się uznanymi artystami sławiącymi imię polskiej pianistyki lub światowej sławy pedagogami. Wszystkim uczestnikom KŁODZKIEGO KONKURSU - każdej edycji - życzę, aby muzyczna droga prowadziła ich „Per aspera ad astra”.

dyrektor szkoły
Marta Dąbrowska

 

 

W roku 2000 zakończyliśmy pierwszą konkursową dziesiątkę. W przeciągu 10 lat w Kłodzkim Konkursie Pianistycznym uczestniczyło 540 uczniów z 48 szkół z całego kraju.

Na X, jubileuszowy konkurs, zaproszono laureatów minionych edycji konkursowych. Koncert z ich udziałem odbył się w Dusznikach Zdroju, w Dworku Chopina. Niestety, w koncercie nie wzięli udziału laureaci I Konkursu.

 

Zmagania konkursowe oceniali Jurorzy, wśród których znaleźli się:

prof. Grzegorz Kurzyński - Akademia Muzyczna we Wrocławiu

prof. Włodzimierz Obidowicz - Akademia Muzyczna we Wrocławiu

prof. Teresa Manasterska - Akademia Muzyczna w Warszawie

doc. Monika Sikorska-Wojtacha - Akademia Muzyczna w Katowicach

prof. Katarzyna Popowa-Zydroń - Akademia Muzyczna w Gdańsku

prof. Grażyna Fiedoruk-Sienkiewicz - Akademia Muzyczna w Gdańsku

prof. Bogdan Czapiewski - Akademia Muzyczna w Gdańsku

adj. Bogusław Nowicki - Akademia Muzyczna w Poznaniu

mgr Jerzy Libera - Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu

 

Drugą konkursową dziesiątkę rozpoczęła rekordowa liczba uczestników – w XI KŁODZKIM KONKURSIE PIANISTYCZNYM  uczestniczyło 103 uczniów z  46 szkół.

W XII KŁODZKIM KONKURSIE PIANISTYCZNYM uczestniczyło tylko 46 uczniów z  22 szkół. Powód? – zmieniono program –  XII Konkurs przebiegał pod znakiem muzyki programowej trzech epok. W XIII edycji konkursu zmagało się 90 uczniów z 37 szkół, a  w XIV edycji – 59 uczniów z 30 szkół.

 

Do grona Jurorów dołączyli:

prof. Andrzej Tatarski - Akademia Muzyczna w Poznaniu

prof. Anna Wesołowska-Firlej - Akademia Muzyczna w Łodzi

prof. Vladimira Sláviková - Akademia Muzyczna w Brnie

prof. Alicja Paleta-Bugaj - Akademia Muzyczna w Warszawie

prof. Elżbieta Tarnawska - Akademia Muzyczna w Warszawie

prof. zw. Maria Murawska - Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

prof. Alicja Kledzik - Akademia Muzyczna w Poznaniu

 

Cieszy nas fakt, iż choć liczba uczestników (uczniów i szkół) ulega ciągłej zmianie, to zasięgiem swym obejmujemy cały kraj: od Szczecina do Przemyśla i od Olsztyna do Zgorzelca. Mamy nadzieję, że konkurs nasz jeszcze długo będzie utrzymywać się na mapie kulturalnej polskich szkół muzycznych I stopnia.