Kategorie
Ostatnio w galerii
Internetowy Konkurs Plastyczny

Komunikat Dyrektora PSM

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COWID 19 (Dz.U. z 2020r poz.493), Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Fryderyka Chopina w Kłodzku wystosował Zarządzenie.