Kategorie
Ostatnio w galerii
Koncert uczniów klasy akordeonu p. Liliany Stopki i p. Arkadiusza Gembary pt. "Music Party"

Spotkania Najmłodszych Wiolonczelistów

Przeznaczone dla uczniów trzeciego i czwartego roku nauki gry na wiolonczeli, po raz pierwszy odbyły się w 1997 roku.

Z inicjatywą organizowania tego rodzaju przesłuchań wystąpił wieloletni pedagog Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu, mgr Tadeusz Melka.

Głównym organizatorem SPOTKAŃ, przy współpracy z Centrum Edukacji Artystycznej, jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Fryderyka Chopina w Kłodzku, a personalnie – dyrektor tejże szkoły mgr Marta Dąbrowska. Od roku 2000 współorganizatorem SPOTKAŃ jest Fundacja "PRO LIBERI" z Wrocławia.

Na SPOTKANIA NAJMŁODSZYCH WIOLONCZELISTÓW zapraszany jest zawsze znakomity pedagog – wiolonczelista.

 

Prof. Andrzej Zieliński wręcza dyplomy i upominki

 

Gośćmi Spotkań byli:

mgr Zdzisław Butor
prof. Stanisław Firlej – Akademia Muzyczna w Łodzi
prof. Stanisław Pokorski – Akademia Muzyczna w Poznaniu
prof. Andrzej Sylwester Zieliński – Akademia Muzyczna w Warszawie
prof. Roman Suchecki – Akademia Muzyczna w Gdańsku
prof. Andrzej Orkisz – Akademia Muzyczna w Warszawie
prof. Paweł Głombik – Akademia Muzyczna w Katowicach
prof. Krzysztof Sperski – Akademia Muzyczna w Gdańsku

 

Prof. Andrzej Orkisz prowadzi wykład dla pedagogów

 

W pracach zespołu oceniającego, oprócz wymienionych powyżej znakomitych profesorów, biorą udział: mgr Tadeusz Melka – wiolonczelista–metodyk oraz uczestniczący w Spotkaniach jeden z pedagogów szkół muzycznych I stopnia.

Przesłuchania, omówienie oraz pracę warsztatową w każdej grupie wiekowej kończy koncert. Wyróżniający się uczniowie wykonują utwory solo, a ostatnim punktem programu jest wykonanie utworu obowiązkowego przez wszystkich uczniów danej grupy unisono.

 

Unison wiolonczelowy