Kategorie
Ostatnio w galerii
Audycje muzyczne "ZŁOTA PIĘCIOLINIA ZAPRASZA"

Koncert polsko-czeski w Jablonne nad Orlici

Dodano dnia: 12.05.2009 r.

Już od 2005 roku Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. F. Chopina w Kłodzku współpracuje z Zakladni Umelecką Skolą w Jablonne nad Orlici w Czechach. Wymiana kulturalna na poziomie szkół muzycznych z Kłodzka i Jablonne nad Orlici, które położone są na polsko-czeskim pograniczu, układa się bardzo dobrze.

Przy okazji wspólnych polsko-czeskich koncertów, które odbywają się w Polsce i w Czechach co najmniej dwa razy w roku, młodzież obu szkół wspaniale integruje się, poznając kulturę i zwyczaje sąsiedniego kraju. Zacieśniają się również więzi między pedagogami oraz dyrektorami szkół w Kłodzku i w Jablonnem.

Wspólne, dobrosąsiedzkie kontakty, nieustannie wzbogacają obie współpracujące ze sobą szkoły w nową literaturę muzyczną oraz wspaniale służą rozwijaniu doświadczeń pedagogicznych.

W dniu 12 maja 2009 r. uczniowie PSM I st. w Kłodzku zostali zaproszeni do wspólnego koncertu w Jablonnem nad Orlici. Koncert odbył się we wspaniałej, przyjaznej atmosferze, a uczniowie polskiej i czeskiej szkoły zaprezentowali ciekawy i różnorodny program muzyczny, na wysokim poziomie artystycznym. Kłodzką szkołę muzyczną reprezentowali: Paulina Decker i Anna Ursaki – duet fletowy ( uczennice grały również solo), Radosław Korta – trąbka, Piotr Czerniak – gitara, Zuzanna Szewczyk – fortepian i Katarzyna Nuckowska – saksofon. Dyrekcja PSM I st. w Kłodzku składa serdeczne podziękowanie pedagogom, którzy uczniów wspaniale przygotowali, a są to: mgr Bożena Adamska, mgr Witold Kozakowski, mgr Jan Ostapowicz, mgr Angelika Rembowiecka, która uczniom również akompaniowała oraz lic. Katarzyna Brzeska-Krawczyk.

Po koncercie gospodarze ugościli młodzież z Kłodzka wystawnym bankietem, który był zapewne rewanżem ze strony czeskiej za niezapomniane chwile spędzone w Kłodzku w dniu 7 kwietnia br. 

Małgorzata Panek-Kiszczak