Kategorie
Ostatnio w galerii
Karnawałowy Koncert dla Sympatyków Szkoły

XX Jubileuszowy Kłodzki Konkurs Pianistyczny

Dodano dnia: 15.05.2010 r.

W dniach 14 – 15 maja 2010 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Fryderyka Chopina w Kłodzku rozbrzmiewała tylko muzyka fortepianowa w wykonaniu młodych adeptów sztuki pianistycznej – uczniów klas III i IV szkół muzycznych z terenu całej Polski.

W tegorocznym XX Jubileuszowym Kłodzkim Konkursie Pianistycznym wzięło udział 42 uczniów z 25 szkół muzycznych w Polsce, w tym troje uczniów z Základni Umeleckiej Školy w Rychnovie nad Kněžnou. Z miastem tym Kłodzko nawiązało niedawno współpracę, w ramach której kłodzka szkoła muzyczna dwukrotnie już organizowała polsko-czeskie koncerty wspólnie ze szkołą muzyczną w Rychnovie. Owocem tej współpracy jest między innymi udział czeskich uczniów w Kłodzkim Konkursie Pianistycznym.

Młodych artystów oceniało jury złożone z wybitnych osobowości polskiej pianistyki w składzie: przewodniczący jury – prof. Grzegorz Kurzyński z Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz członkowie jury – prof. Maria Murawska z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i prof. Anna Wesołowska – Firlej z Akademii Muzycznej w Łodzi.

Wśród uczestników konkursu w kategorii klas III znalazła się Weronika Krasoń – uczennica  Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Kłodzku, która zdobyła Wyróżnienie. Jest to tym cenniejsze osiągnięcie, że Weronika jest uczennicą klasy I i kształci się w klasie fortepianu pani Katarzyny Mąki dopiero 8 miesięcy! – gratulujemy pani i uczennicy !!!

W grupie tej Wyróżnienie zdobyła również uczennica szkoły muzycznej w Rychnovie nad Kněžnou (Czechy) – Anna Hanzlová z klasy Tatány Zemanovej

Szczegółowe wyniki z obrad jury dotyczące wyników konkursu w obu kategoriach zostały podane na stronie internetowej PSM w Kłodzku. Fundatorem Nagród Głównych to jest bezpłatny udział w dwutygodniowym kursie muzycznym Laureatów I i II miejsca w kategorii uczniów klas III i IV jest Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży „Młodzież Polska” – Region Dolnośląski reprezentowane przez Prezesa Zarządu pana Jerzego, Pytasza, którego wieloletniej współpracy z kłodzką szkołą muzyczną nie sposób przecenić.

Obchody XX Jubileuszu Kłodzkiego Konkursu Pianistycznego uświetnione zostały Koncertem Laureatów Ostatnich Edycji Kłodzkiego Konkursu Pianistycznego, który odbył się 14 maja 2010 r. (piątek) o godz. 18.00 w Dworku Chopina w Dusznikach Zdroju. Wspaniałe przygotowanie tego przedsięwzięcia oraz wysoce profesjonalne poprowadzenie całego koncertu jest zasługą pań: Joanny Kocyan i Elżbiety Malinowskiej, nauczycielek klasy fortepianu PSM I st. w Kłodzku. Dodać należy, że inicjatorką zorganizowania Koncertu Laureatów Ostatnich Edycji Kłodzkiego Konkursu Pianistycznego była pani Elżbieta Malinowska, która podjęła się tego trudnego zadania i w porozumieniu z wykonawcami opracowała wyśmienity program koncertu.. Zarówno występujący w koncercie uczniowie jak i osoby zaproszone na koncert w charakterze słuchacza, wyrażały swój podziw i uznanie dla tej inicjatywy. Laureaci poprzednich edycji kłodzkiego konkursu zostali obdarowani upominkami, a ich nauczyciele oprócz upominków otrzymali także dyplomy uznania za wybitne osiągnięcia pedagogiczne. Wśród licznie zgromadzonej publiczności, na koncercie obecny był także Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, Region Dolnośląski - pan Zygmunt Komuszyna.

XX Jubileuszowy Kłodzki Konkurs Pianistyczny pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Kłodzka pana Bogusława Szpytmy, przy wsparciu finansowym Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, cieszył się wspaniałą opinią licznie przybyłych uczestników i niewątpliwie przysporzył naszemu miastu splendoru, a wieść o nim rozeszła się w różne regiony kraju jak również za granicę.

 

Małgorzata Panek–Kiszczak

 

 

Koncert laureatów ostatnich edycji Kłodzkiego Konkursu Pianistycznego w Latach 1991-2009

Dworek Chopina w Dusznikach Zdr. - 14.05.2010 r.

 

Koncert laureatów XX Jubileuszowego Kłodzkiego Konkursu Pianistycznego - 15.05.2010 r.

 

Osoby zainteresowane odbitkami zdjęć z powyższych uroczystości proszone są o kontakt pod nr tel. 604 182 696