Kategorie
Ostatnio w galerii
Karnawałowy Koncert dla Sympatyków Szkoły

Oferta pracy

Dodano dnia: 11.10.2016 r.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st w Kłodzku ul. Kościuszki 8    poszukuje  pracownika

 na samodzielnym  stanowisku   głównego księgowego . kod zawodu   121101

 


Wymagania: wykształcenie wyższe lub licencjackie o profilu rachunkowość lub finanse.
 Posiada co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości budżetowej -budżety centralny.
 Umiejętność pracy w systemie Trezor (wymagany w jednostkach budżetowych podległych  min. Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

 Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

 


Kandydat powinien  również  wykazać się znajomością :

• procedury księgowe oraz prace nad sporządzaniem sprawozdań finansowych,         podatkowych itp.,

• stanu  dokumentacji księgowej oraz jej przechowywanie i archiwizację ,
• aktualnych regulacji prawnych ZUS, ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego,
 •aplikacji księgowo-finansowych.

Wymagania osobowościowe na w/w stanowisku:

    • umiejętność  logicznego  i twórczego rozumowania, oraz analitycznego myślenia.
    •  umiejętność zrozumiałego przedstawiania danych finansowych,
    •  zdolność rozwiązywania problemów ,
    •  odpowiedzialność, skrupulatność i uczciwość


Wynagrodzenie na podstawie art.5 ust 3 i art.3,4 ,7 ustawy z dnia 3 marca 2000 r (Dz.U.Nr 26 poz. 306)

 

Nr tel. Sekretariatu szkoły  748672797