Kategorie
Ostatnio w galerii
Audycje muzyczne "ZŁOTA PIĘCIOLINIA ZAPRASZA"

Międzynarodowy Dzień Muzyki w Roku Chopinowskim

Dodano dnia: 15.10.2010 r.

1 października b.r. w Muzeum Ziemi Kłodzkiej odbył się Koncert-Spektakl pod tytułem „Fryderyk Chopin piórem Mariana Hemara”. Wydarzenie artystyczne jakie nie często mamy okazję obejrzeć w salach koncertowych Kłodzka, objęte zostało honorowym patronatem Burmistrza Miasta Kłodzka Pana Bogusława Szpytmy.

Międzynarodowy Dzień Muzyki przypadający na dzień 1 października, a zainicjowany w 1975 roku, przez Yehudi Menuhina, ówczesnego Prezydenta Międzynarodowej Rady Muzyki działającej pod egidą organizacji UNESCO ma na celu przedstawienie muzyki w taki sposób, by była kojarzona jako dobro ludzkości oraz promocja muzyków jako tych, którzy tworzą piękno muzyki. W wielu ośrodkach muzycznych w Polsce dzień ten jest świętowany w sposób szczególny.

W roku 2010, ogłoszonym Rokiem Chopinowskim, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kłodzku, nosząca imię wielkiego polskiego kompozytora, zaprosiła do uczczenia tego święta muzyki, artystów z Warszawy, którzy w niecodzienny sposób chcieli przybliżyć kłodzkim melomanom postać i twórczość Fryderyka Chopina.

Tak więc pierwotnie zaprezentowany miał zostać w Kłodzku niezwykły Koncert-Spektakl pod tajemniczym tytułem „Fryderyk Chopin – Homo Artifex” w reżyserii Dariusza Jakubowskiego oparty na dwóch sztukach jednoaktowych Mariana Hemara i fragmentach „Fausta” J.W. Goethego. Niestety, z powodu choroby aktora, pana Dariusza Jakubowskiego, planowany z dużym wyprzedzeniem czasowym spektakl, nie został wykonany.

Przedstawiony kłodzkiej publiczności 1 października 2010 r. Koncert -Spektakl, ze zmienioną obsadą wykonawczą, w nieco skróconej wersji, nosi tytuł „Fryderyk Chopin piórem Mariana Hemara”, opiera się na kanwie dwóch sztuk tego pisarza, a mianowicie „Koskmopolita” i „Umowa”.

Wykonawcami byli: Jacek Kwiecień - aktor, który wcielił się w postać Fryderyka Chopina – (absolwent Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie), Tomasz Pawłowski – pianista, w 2007 r. ukończył Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie, a następnie studia podyplomowe w klasie fortepianu prof. Alicji Palety – Bugaj oraz Ryszard Bednarczuk – absolwent Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w klasie wiolonczeli profesora Kazimierza Michalika i Andrzeja Wróbla.

 

Pomimo zmiany obsady i skrócenia treści - przedstawienie zostało bardzo entuzjastycznie przyjęte przez kłodzką publiczność i można z pewnością powiedzieć, że odniosło sukces. Zarówno dzieci i młodzież, jak też dorosła część publiczności znalazła coś ciekawego i frapującego dla siebie. Obie sztuki Mariana Hemara, dotyczące epizodów z życia Fryderyka Chopina, napisane zostały niezwykle ciekawie i pięknym językiem. Są wciąż aktualne i trafiają do szerokiej publiczności.

 

Sztuka pt. „Kosmopolita” z 1965 r. opisuje spotkanie młodego Chopina z wiedeńskim wydawcą Tobiaszem Haslingerem, który będąc biznesmenem ówczesnej epoki upatruje w osobie Chopina możliwość pokaźnych zysków. Tym czasem młody Chopin już wie jaką drogą pragnie podążać i obce jest mu stanowisko wydawcy, który doradza:


„Dla pana to nieszczęście polskie jak trucizna!
Zostaw pan tę trującą szklankę niedopitą.
Geniusz musi być większy niż jedna ojczyzna.
Być genialnym to znaczy być kosmopolitą.
 

Sztuka pt. „Umowa z 1968 r. opowiada o spotkaniu Chopina z Cyprianem Kamilem Norwidem we Francji. Norwid inspirowany przez Mickiewicza i polskie elity emigracyjne stara się nakłonić Chopina, by ten skomponował wielkie dzieło mogące szczycić się (Jak u Moniuszki) mianem opery narodowej. Zafrasowany Chopin odpowiada:


Ja bym co roku pisał
Polskie opery dla polskich słuchaczy
Gdybym ja wiedział pierwej, co to znaczy
Ta „narodowa muzyka”?

 

Młodzi artyści z Warszawy udowodnili wysoki profesjonalizm, wykonując swoje partie z wielkim zaangażowaniem i na świetnym poziomie artystycznym. Życzylibyśmy więcej takich „artystycznych perełek” w życiu kulturalnym Kłodzka.


Małgorzata Panek-Kiszczak