Kategorie
Ostatnio w galerii
Karnawałowy Koncert dla Sympatyków Szkoły

XXIV Kłodzkie Spotkania Najmłodszych Pianistów

Dodano dnia: 11.05.2017 r.

W XXIV Kłodzkich Spotkaniach Najmłodszych Pianistów wzięło udział

16 uczestników klasy III i IV szkół muzycznych I stopnia z regionu dolnośląskiego, śląskiego i wielkopolskiego.

Młodych artystów oceniał zespół metodyków złożony z wybitnych osobowości polskiej pianistyki w składzie:

– prof. Grzegorz Kurzyński – Rektor Akademii Muzycznej we Wrocławiu

– prof. Cezary Sanecki – Rektor Akademii Muzycznej w Łodzi

– dr Jan Kubica – z Akademii Muzycznej w Łodzi

 

XXIV Kłodzkie Spotkania Najmłodszych Pianistów miały w tym roku formę doskonalenia zawodowego dla nauczycieli regionu dolnośląskiego, objętą patronatem merytorycznym Centrum Edukacji Artystycznej. Miłym gościem, a jednocześnie obserwatorem imprezy była Pani Maria Len – Wizytator CEA Regionu Dolnośląskiego. Spotkania zostały bardzo wysoko ocenione zarówno przez pedagogów, rodziców uczniów, jak i zespół metodyków, za organizację i wartość merytoryczną. Podkreślano wysoki poziom prezentacji uczniowskich, zarówno w klasie III jak i IV. Istotnym i niezwykle cennym elementem uzupełniającym imprezę były wykłady profesorów: Cezarego Saneckiego i Grzegorza Kurzyńskiego, które umożliwiły pedagogom poszerzenie swojej wiedzy. Pedagodzy mieli także okazję do indywidualnych konsultacji z członkami zespołu metodycznego, w czasie których zostały dokładnie omówione poszczególne wykonania.

Ogromną niespodzianką dla wszystkich uczestników były piękne albumy o Fryderyku Chopinie ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność i zapraszamy na kolejne Spotkania w Kłodzku.

                                                                                  Info PSM

 

  

 

Koncert wyróżnionych uczniów:

          

Więcej zdjęć w galerii:
http://psm.klodzko.pl/galeria-zdjec,galeria-311-xxiv-klodzkie-spotkania-najmlodszych-pianistow