Kategorie
Ostatnio w galerii
Audycje muzyczne "ZŁOTA PIĘCIOLINIA ZAPRASZA"

Podsumowanie Tryptyku Chopinowskiego

Dodano dnia: 20.10.2010 r.

Rok 2010 – obchodzony na całym świecie jako Rok Chopinowski, skłania artystów oraz instytucje związane z kulturą, do różnorodnych działań mających na celu uczczenie 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina – wielkiego, polskiego kompozytora.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Kłodzku, podjęła z dumą to wspaniałe wyzwanie, organizując w ubiegłym roku szkolnym szereg imprez związanych z postacią swojego patrona.

Jedną z takich inicjatyw było zaproszenie do współpracy wspaniałej pianistki Pani Elżbiety Mazur. Artystka urodzona w Kłodzku, jest absolwentką tutejszej szkoły muzycznej. Ukończyła z odznaczeniem Liceum Muzyczne w Lublinie w klasie fortepianu prof. Mieczysława Dawidowicza oraz Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Warszawie pod kierunkiem prof. Marii Wiłkomirskiej. Współpracowała z Filharmoniami w Jeleniej Górze i Wałbrzychu, występując z towarzyszeniem orkiestry, z recitalami i w koncertach kameralnych na Dolnym Śląsku, w Warszawie oraz innych polskich miastach.

 

Od 1981 mieszka na stałe w Wiedniu, gdzie przez kilka lat studiowała w Hochschule für Musik und darstellende Kunst, początkowo pod kierunkiem prof. Ireny Barbag-Drexler, a od 1983 w klasie mistrzowskiej światowej sławy pianisty i pedagoga, prof. Paula Badury-Skody. Od roku 1983 była stypendystką rządu austriackiego (Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung), a w roku 1986 przyznano jej honorowe obywatelstwo austriackie za wybitne osiągnięcia artystyczne.

W 1989 otrzymała nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Kameralnej Austria w kategoriach solistycznej i kameralnej.

Od czasu wyjazdu z Polski rozwinęła ożywioną działalność koncertową występując w Austrii, w Niemczech, krajach dawnej Jugosławii, Słowacji, na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii oraz od 1990 w Polsce. Poprzez swoją działalność artystyczną ugruntowała sobie znaczącą pozycję w życiu kulturalnym Wiednia.

 

            Pani Elżbieta Mazur jest autorką wspaniałego projektu słowno-muzycznego pod tytułem Tryptyk Chopinowski, który jest cyklem trzech wykładów połączonych z koncertami, dotyczącymi trzech różnych okresów życia Chopina.

            5 marca b.r. w Muzeum Ziemi Kłodzkiej, odbył się pierwszy koncert wspomnianego cyklu połączony z prelekcją pt. „Rodem Warszawianin”, który dotyczył okresu od narodzin kompozytora (1810) do roku 1930, a więc do Powstania Listopadowego. Pani Elżbieta Przybliżyła słuchaczom okres szczęśliwego dzieciństwa, studia i początek kariery muzycznej Chopina, a następnie udany debiut w Wiedniu, pierwsze wielkie kompozycje, nadzieje i obawy młodego artysty stojącego u progu samodzielnego życia. Jednym z wielu wspaniałych utworów, które wówczas wykonała Pani Elżbieta Mazur był Wielki Polonez Es-dur op. 22 poprzedzony  Andante spianato.

 

            8 października b.r. czyli zaledwie tydzień temu, w auli koncertowej Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Kłodzku, miał miejsce drugi koncert i prelekcja Tryptyku Chopinowskiego pt. „Sercem Polak”, który dotyczył okresu wybuchu Powstania Listopadowego. Pani Elżbieta Mazur opowiadając o Chopinie z tego okresu, znakomicie podkreśliła i uwypukliła fakt, że właśnie pod wpływem wielkiej narodowej tragedii zaczął się krystalizować ów 90 jedyny i niepowtarzalny styl chopinowski, zrodzony z rozpaczy, bezsilnej wściekłości oraz poczucia narodowej dumy. Zwieńczeniem koncertu był wirtuozowsko wykonany przez artystkę Polonez As –dur op. 53, po którym publiczność gromkimi brawami wyprosiła jeszcze dwa Mazurki na bis.

 

             15 października b.r. w Muzeum Ziemi Kłodzkiej odbył się koncert i prelekcja – trzecia część Tryptyku Chopinowskiego pt. „Talentem świata obywatel”, która dotyczy nie tylko wielkiej kariery młodego artysty, lecz dotyka także jego bolączek i trudności życiowych. Tęsknota za bliskimi i za ojczyzną, nieszczęśliwa miłość i niespełnione marzenia, brak możliwości przyjazdu do kraju – wszystko to, stało się przyczyną załamania Chopina, który mimo odnoszonych sukcesów popada często w depresję. Pani Elżbieta Mazur wspaniale opowiadał słuchaczom o tych ważnych wydarzeniach w życiu Chopina, które wycisnęły piętno na Jego twórczości. Wspaniałe, wirtuozowskie wręcz wykonania takich utworów jak Scherzo b-moll op. 31 czy Fantazja f-moll op.49, a także niezwykle liryczne obrazy, które namalowała artystka wykonując nokturny i walce – zachwyciły publiczność, która nie pozwalała Pani Elżbiecie prędko zejść ze sceny. Na bis usłyszeliśmy między innymi Etiudę c-moll op. 10 nr 12 zwaną „Rewolucyjną”.

            Cały Tryptyk Chopinowski odbywał się pod patronatem Burmistrza Miasta Kłodzka – Pana Bogusława Szpytmy.

Małgorzata Panek-Kiszczak