Kategorie
Ostatnio w galerii
Karnawałowy Koncert dla Sympatyków Szkoły

XXII Regionalne Spotkania Najmłodszych Wiolonczelistów

Dodano dnia: 18.04.2018 r.

W dniu 12 kwietnia 2018 r. odbyły się w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. F. Chopina w Kłodzku, XXII Regionalne Spotkania Najmłodszych Wiolonczelistów. Od 2017 r. zmienił się charakter tych spotkań i swoim zasięgiem obejmują już tylko region dolnośląski stanowiąc formę doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, objętą patronatem merytorycznym Centrum Edukacji Artystycznej. Celem imprezy jest: możliwość obserwowania i porównywania muzycznego rozwoju dzieci (uczniów trzeciego i czwartego roku nauczania), wspomaganie metodyczne i merytoryczne  realizacji przez pedagogów procesu nauczania w określonym czasie, przygotowanie psychiki dziecka do rywalizacji artystycznej, kształtowanie u dzieci estetyki estradowej, jak również wzajemny kontakt dzieci grających na wiolonczeli. Pedagodzy mają możliwość do wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy metodycznej, zapoznania się z nowym repertuarem. 

Podczas tegorocznych Spotkań, prezentacje uczniowskie oceniał zespół metodyków w składzie:
przewodniczący – dr hab.  Błażej Goliński z Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz członkowie – mgr Tadeusz Melka z OSM I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu (opieka merytoryczna), mgr Katarzyna Baranowska ze Szkoły Muzycznej I st. im. G. Bacewicz we Wrocławiu.   

Uczniowie trzeciego roku nauczania obowiązkowo wykonywali utwór W. A. Mozarta – „Pieśń pastuszka”, a uczniowie czwartego roku nauczania F. A. Bonporti – Preludio.

W grupie uczniów klas III wyróżniono 7 osób, m.in. WYRÓŻNIENIE uzyskał uczeń kłodzkiej szkoły muzycznej -
Kornel Bartlewski z klasy wiolonczeli p. Zbiegniewa Szuby, a w klasie IV przyznano 5 wyróżnień.

W ramach Spotkań odbył się wykład dla pedagogów dr hab. Błażeja Golińskiego nt. „Wystarczająco dobry nauczyciel”, który cieszył się dużym zainteresowaniem i uznaniem uczestników.

Zwieńczeniem imprezy był Koncert Finałowy, podczas którego miało miejsce wspólne wykonanie utworu obowiązkowego  - unisono, zarówno przez uczniów trzeciego jak i czwartego roku nauczania, a następnie konsultacje dla pedagogów z członkami zespołu oceniającego.