Kategorie
Ostatnio w galerii
Karnawałowy Koncert dla Sympatyków Szkoły

Najmłodsi wiolonczeliści w Kłodzku

Dodano dnia: 27.03.2011 r.

W dniach 26 – 27 marca 2011 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. F. Chopina w Kłodzku odbyły się XV Spotkania Najmłodszych Wiolonczelistów. Jak co roku, udział w Spotkaniach wzięli uczniowie III i IV roku nauczania gry na wiolonczeli szkół muzycznych I st. z całej Polski. Podczas dwóch dni publiczność miała okazję usłyszeć prezentacje muzyczne 45 uczniów z 22 szkół muzycznych I stopnia działających w różnych regionach kraju. Pedagodzy natomiast, oprócz wymiany doświadczeń pedagogicznych, mieli również okazję do wysłuchania wykładu prof. Zdzisława Łapińskiego z Akademii Muzycznej w Krakowie na temat „Wpływ środków technicznych na wyraz muzyczny w wykonywanych utworach”, który spotkał się z dużym zainteresowaniem.

W jury, oceniającym występy najmłodszych wiolonczelistów znalazły się takie autorytety muzyczne jak: prof. Zdzisław Łapiński przewodniczący jury oraz członkowie: mgr Tadeusz Melka z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im K. Szymanowskiego we Wrocławiu, mgr Zbigniew Szuba z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. F. Chopina w Kłodzku oraz mgr Robert Lewandowski z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. F. Chopina w Oleśnicy.

            Poziom prezentacji muzycznych zarówno uczniów III jak i IV roku nauczania gry na wiolonczeli, jury oceniło w tym roku bardzo wysoko. Z uwagi na fakt, iż Spotkania Najmłodszych Wiolonczelistów w Kłodzku nie mają charakteru konkursu lecz są to przesłuchania – jury zamiast nagród przyznało wyróżnienia. W grupie 13 wyróżnionych uczniów III roku nauczania znalazł się również kłodzczanin – Bartłomiej Pacan, uczeń z klasy wiolonczeli pana Zbigniewa Szuby, nauczyciela PSM I st. w Kłodzku. Fakt ten napawa całą społeczność szkolną dumą i serdecznie gratulujemy uczniowi i nauczycielowi. W grupie uczniów IV roku nauczania jury wyróżniło 8 osób.

            Na zakończenia każdego dnia przesłuchań odbył się koncert z udziałem wyróżnionych solistów oraz orkiestry wiolonczel wykonującej utwór unisono pod dyrekcją mgr Tadeusza Melki.

            Podsumowując całą imprezą, na podstawie opinii i relacji uczestników, można z pewnością powiedzieć, że XV Spotkania Najmłodszych Wiolonczelistów były kolejnym udanym przedsięwzięciem artystycznym organizowanym przez PSM I st. w Kłodzku.

 

Małgorzata Panek-Kiszczak