Kategorie
Ostatnio w galerii
Karnawałowy Koncert dla Sympatyków Szkoły

Koncert w Muzeum - Konferencja

Dodano dnia: 30.11.2011 r.

29 XI br. w Muzeum Ziemi Kłodzkiej odbyła się konferencja dotycząca Podniesienia efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jednym z organizatorów spotkania, nad którym patronat objął Dolnośląski Kurator Oświaty była nasza szkoła muzyczna. Podczas konferencji zaprezentowane zostały rezultaty osiągnięte w zrealizowanym projekcie oraz wnioski z przeprowadzonego w szkołach województwa dolnośląskiego pilotażu nowych rozwiązań prawnych w obszarze pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Z ramienia naszej szkoły wykład na temat Specyfiki kształcenia w szkole muzycznej oraz wybranych zagadnień edukacyjnych przygotowała i wygłosiła p. Joanna Kocyan, która po odczycie poprowadziła także występ uczniów PSM. Wśród wykonawców byli: Karolina Syrek (z klasy p. Katarzyny Brzeskiej - Krawczyk), Ida Krech (z klasy p. Przemysława Polaka), Ewa Krech i Aleksandra Robak (z klasy fletu p. Bożeny Adamskiej), Dalia Bachmatiuk (z klasy p. Joanny Kocyan) i Piotr Idczak (z klasy p. Witolda Kozakowskiego). Uczniom towarzyszyła przy fortepianie p. Joanna Kocyan, a występ młodych artystów został przyjęty bardzo ciepło i nagrodzony ogromnymi brawami.

Informacja PSM