Kategorie
Ostatnio w galerii
Karnawałowy Koncert dla Sympatyków Szkoły

Najmłodsi wiolonczeliści w Kłodzku

Dodano dnia: 29.04.2012 r.

W dniach 27 – 28 kwietnia 2012 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. F. Chopina w Kłodzku odbyły się XVI Spotkania Najmłodszych Wiolonczelistów. Jak co roku, udział w Spotkaniach wzięli uczniowie III i IV roku nauczania gry na wiolonczeli szkół muzycznych I st. z całej Polski. W grupie uczniów III roku znalazł się jeden reprezentant z Czech – Josef Plašil – uczeń szkoły muzycznej w Hradec Kralove. Podczas dwóch dni publiczność miała okazję usłyszeć prezentacje muzyczne 50 uczniów z 22 szkół muzycznych I stopnia działających w różnych regionach kraju. Pedagodzy natomiast, oprócz wymiany doświadczeń pedagogicznych, mieli również okazję do wysłuchania wykładu prof. Josefa Krečmara z Konserwatorium w Pardubicach (Czechy) na temat „Wpływ środków wykonawczych na wyraz artystyczny utworu”, który spotkał się z dużym zainteresowaniem.

W jury, oceniającym występy najmłodszych wiolonczelistów znalazły się takie autorytety muzyczne jak: prof. Josef Krečmar – przewodniczący jury oraz członkowie: Tadeusz Melka z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im K. Szymanowskiego we Wrocławiu, Zbigniew Szuba z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. F. Chopina w Kłodzku oraz Grażyna Ciołek z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im K. Szymanowskiego we Wrocławiu.

            Poziom prezentacji muzycznych zarówno uczniów III jak i IV roku nauczania gry na wiolonczeli, jury oceniło w tym roku bardzo wysoko. Z uwagi na fakt, iż Spotkania Najmłodszych Wiolonczelistów w Kłodzku nie mają charakteru konkursu lecz są to przesłuchania – jury zamiast nagród przyznało wyróżnienia. W grupie uczniów III roku nauczania przyznano 13 Wyróżnień, a wśród uczniów IV – 8 Wyróżnień. Zaszczytne Wyróżnienie otrzymał kłodzczanin – Bartłomiej Pacan, uczeń IV roku z klasy wiolonczeli pana Zbigniewa Szuby, nauczyciela PSM I st. w Kłodzku. Fakt ten napawa całą społeczność szkolną dumą i serdecznie gratulujemy uczniowi i nauczycielowi, tym bardziej, że uzyskał on w swojej grupie najwyższą! punktację.

            Na zakończenia każdego dnia przesłuchań odbył się koncert z udziałem wyróżnionych solistów oraz orkiestry wiolonczel wykonującej utwór unisono pod dyrekcją mgr Tadeusza Melki.

            Podsumowując całą imprezą, na podstawie opinii i relacji uczestników, można z pewnością powiedzieć, że XVI Spotkania Najmłodszych Wiolonczelistów były kolejnym udanym i potrzebnym przedsięwzięciem artystycznym organizowanym przez PSM I st. w Kłodzku. Jak wynikało z rozmów z profesorem Josefem Krečmarem, który bardzo pozytywnie ocenił nasze działania artystyczne, w przyszłym roku szkolnym możemy się spodziewać większej liczby uczestników z Czech. Serdecznie zapraszamy! Impreza została dofinansowana przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku.

 

Małgorzata Panek-Kiszczak

 

Materiał wideo ze Spotkań:
http://vimeo.com/42389400

 

 

Koncert uczniów III roku

 

Koncert uczniów IV roku