Kategorie
Ostatnio w galerii
Koncert klasy gitary W. Kozakowskiego i A. Kozakowskiej pt. "Dla Taty i Mamy na gitarze gramy!"

Historia szkoły

"Niedaleko twierdzy
miasto z kokardą rzeki u szyi..."

(Jan Kulka)

To Kłodzko, miasteczko o przeszło 1000-letniej tradycji, liczące około 35 tysięcy mieszkańców, położone nad Nysą Kłodzką u stóp Fortecznej Góry.

Wychodząc z kroniki Czecha Kosmasa, można stwierdzić, że na Górze Zamkowej - zwanej dziś Forteczną - istniał już w 981 roku gród Kłodzko (Cladzco). W swej historii Kłodzko wielokrotnie przechodziło z rąk czeskich do polskich, niemieckich, aby w roku 1945 pozostać w Rzeczypospolitej Polskiej.

Do szczytowego punktu dobrobytu, miasto dochodzi w połowie XVI wieku. Rozwija się handel i rzemiosło, a także szkolnictwo: w 1349 roku - szkoła łacińska prowadzona przez augustianów, około 1400 roku - druga szkoła łacińska prowadzona przez joannitów przy nowowznoszonym kościele, również w XV wieku cheder - szkoła żydowska, od XVII wieku kolegium jezuickie.

Od samego początku istnienia Kłodzko, z uwagi na swe położenie, stanowiło centrum gospodarcze i kulturalne Ziemi Kłodzkiej.

W tejże miejscowości, dzięki aktywności grupy ludzi, których losy II wojny światowej rzuciły na Ziemię Kłodzką, i dzięki przychylności ówczesnej władzy, pismem Rady Miejskiej dnia 5 października 1945 roku została powołana do działalności Miejska Szkoła Muzyczna im. Fryderyka Chopina. Już w trzy dni później, 8 października zastąpiła uroczysta inauguracja roku szkolnego. Na użytek szkoły przeznaczono dwie sale z dwoma fortepianami w pałacu Wallisa przy ul. Czeskiej 30.

Pierwszym dyrektorem szkoły została Ina de Georgel. Jej też powierzono zadanie skompletowania kadry pedagogicznej. Początkowo uczono tylko gry na fortepianie.. W związku z napływem wielu chętnych do podjęcia nauki (115 uczniów w wieku od 7 do 30 lat) szkołę przeniesiono do budynku przy ul. Aliantów 4 - obecna ulica Bohaterów Getta.

Szkoła Muzyczna przy ul. Aliantów 4 (obecnie ul. Bohaterów Getta)

 

Po trzech miesiącach pracy odbył się pierwszy koncert (19.01.1946 r.) w Magistracie, w którym oprócz uczniów brali udział nauczyciele: Maria Ambrożewicz - fortepian i Józef Pacuszko - skrzypce.

W 1948 roku, Ministerstwo Kultury i Sztuki, pismem z dnia 11 maja zatwierdziło szkołę jako Miejską Niższą Szkołę Muzyczną im. Fryderyka Chopina. W tymże roku, dnia 20 listopada nowym dyrektorem szkoły zostaje Wiktor Socewicz. W tym też roku szkoła przenosi się do nowej siedziby przy ulicy Kościuszki 8, gdzie mieści się do chwili obecnej.
 

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Fryderyka Chopina w Kłodzku

 

Po przeprowadzonej w marcu 1949 roku ministerialnej wizytacji, doceniając wyniki 5-letniej pracy szkoły, władze resortowe od 1 stycznia 1950 roku nadały jej status Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia. Budynek przy ul. Kościuszki 8, to stara kamienica, której adaptacja do wymogów szkoły stanowiła duży problem. Staraniem dyrektora Tadeusza Kaszczuka, decyzją Wojewódzkiego Komitetu Społecznego Funduszu Budowy Szkół i Internatów z dnia 24.10.1969 r. zostały przyznane szkole kredyty na remont. W wyniku remontu uzyskano dodatkowe sale lekcyjne, szatnię i centralne ogrzewanie. Całość prac remontowych zakończono 31.08.1972 r. Oprócz kredytów na remont szkoła otrzymała środki na wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych.

Z okazji 40-lecia działalności, staraniem ówczesnego dyrektora Stanisława Dąbrowskiego, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kłodzku otrzymała imię Fryderyka Chopina. Jedna z uczennic podczas tej uroczystości powiedziała: "Cieszymy się że nasza szkoła otrzymała imię Fryderyka Chopina, wielkiego romantyka, ale również wielkiego Polaka, który rozsławił imię swojego kraju na cały świat."

 

Kolejni dyrektorzy:
 
l.p. nazwisko i imię rozpoczęcie zakończenie
1. De Georgel Ina 15.09.1945 31.01.1946
2. Bergner Maria 01.02.1946 24.10.1946
3. Waśniewski Stanisław 1946 1947
4. Sadowski Władysław 1947 1948
5. Socewicz Wiktor 1948 1952
6. Gitlin Elżbieta 1952 1958
7. Kaszczuk Tadeusz 1958 1970
8. Wilgocki Edmund 1970 1971
9. Przybyła Eugeniusz 1971 1980
10. Gładysz Liliana 1980 1983
11. Dąbrowski Stanisław 1983 1988
12. Dąbrowska Marta 1988 2007
13. Panek-Kiszczak Małgorzata  2007 do chwili obecnej