Kategorie
Ostatnio w galerii
Koncert klasy gitary W. Kozakowskiego i A. Kozakowskiej pt. "Dla Taty i Mamy na gitarze gramy!"

COVID 19-Procedura bezpieczeństwa

Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19

w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. F. Chopina w Kłodzku

obowiązująca od 1 września 2020 r.

 

 1. Zakaz przychodzenia do szkoły uczniów/nauczycieli/pracowników/rodziców z objawami infekcji.
 2. Na teren szkoły wstęp ma uczeń z 1 rodzicem/opiekunem. W celu bezpiecznego funkcjonowania szkoły preferowany jest kontakt telefoniczny lub mailowy (tel. 74 867 27 97, mail: psmklodzko@gmail.com).
 3. Wszystkie osoby dorosłe przebywające na terenie szkoły zobowiązane są do noszenia maseczki lub przyłbicy.
 4. Przed wejściem na teren szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce. Płyn do dezynfekcji znajduje się    w przedsionku przy wejściu.
 5. Personel obsługi szkoły pilnuje aby wszystkie osoby wchodzące do budynku dezynfekowały dłonie przy wejściu oraz zakrywały usta i nos maseczką.
 6. Pracownik obsługi mierzy temperaturę każdej osobie wchodzącej na teren szkoły termometrem bezdotykowym. W przypadku wystąpienia temperatury >38°C osoba nie będzie wpuszczona na teren szkoły.
 7. Z uczniem na teren szkoły może wejść tylko jeden rodzic/opiekun z zachowaniem dystansu min. 1,5 metra od kolejnego opiekuna oraz pracowników szkoły.
 8. W celu uniknięcia gromadzenia się osób w małej przestrzeni uczniowie powinni wchodzić na teren szkoły 5 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 9. Uczeń samodzielnie schodzi do szatni w celu zmiany obuwia.
 10. Uczeń przychodzi na lekcję z umytymi rękami wodą z mydłem.
 11. Nauczyciel zobowiązany jest sprawdzić, czy dziecko umyło ręce przed wejściem do klasy.
 12. Rodzice/opiekunowie nie powinni oczekiwać na dzieci na korytarzu pod klasami.
 13. Nauczyciel zobowiązany jest myć ręce wielokrotnie w ciągu dnia i dezynfekować po każdej lekcji.
 14. Nauczyciel po każdej lekcji wietrzy salę.
 15. W przypadku lekcji z instrumentów dętych podczas gry uczeń powinien być ustawiony tak aby strumień powietrza wylatującego z instrumentu nie był skierowany w stronę nauczyciela i odwrotnie.
 16.  Uczniowie grający na fortepianie, instrumentach perkusyjnych po lekcji powinni umyć ręce wodą z mydłem.
 17. Nauczyciel powinien zachować maksymalny możliwy do uzyskania w danej klasie odstęp od uczniów.
 18. Wskazane jest aby dzieci oczekujące na zajęcia nie chodziły po szkole.
 19. W każdej sali u nauczyciela dostępny jest płyn do dezynfekcji rąk.
 20. Uczeń posiada własne przybory do pisania. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 21. Uczniowie nie powinni przynosić ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 22. Nauczyciele zobowiązani są do przypominania uczniom podstawowych zasad higieny osobistej.
 23. W szkolnej bibliotece przebywa wyłącznie nauczyciel bibliotekarz, uczeń wypożyczający nuty lub inny nauczyciel z zachowaniem 1,5 metra odległości od innej osoby. Książki/nuty oddawane do biblioteki poddawane są 2 dniowej kwarantannie.
 24. Wypożyczone instrumenty oddawane do szkoły poddawane są 2 dniowej kwarantannie.
 25. Sale, w których będą odbywały się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane raz dziennie (powierzchnie dotykowe - ławki, klamki, kontakty, poręcze, blaty).
 26. Nauczyciele przedmiotów teoretycznych dezynfekują ławki w ciągu dnia między lekcjami.
 27. Personel sprzątający zobowiązany jest dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 28. Do obowiązków personelu należy sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji w dyspenserze przy wejściu do szkoły oraz w klasach.
 29. Zużyte maseczki, rękawiczki należy bezwzględnie wyrzucać do śmietników.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby u dziecka lub osoby dorosłej:

 1. Nauczyciel, który jest odpowiedzialny za dziecko lub Dyrektor, w przypadku podejrzenia wystąpienia wirusa COVID19 u dziecka, niezwłocznie stara się zawiadomić jego rodziców.
 2. Osoba z podejrzeniem objawów covid-19 zostaje odprowadzona przez nauczyciela   z zachowaniem 2 metrowego dystansu do sali nr 3 na parterze szkoły. Nauczyciel i uczeń w tym czasie obowiązkowo zakładają maseczki.
 3. W celu kontaktu z rodzicami nauczyciel lub dyrektor wykonuje następujące czynności:

 

 1. zapewnia opiekę pozostałym dzieciom z grupy na czas nawiązania telefonicznego kontaktu z rodzicami,
 2. w sytuacji nawiązania kontaktu z rodzicem, informuje go o objawach chorobowych występujących u dziecka i zobowiązuje rodzica do odebrania dziecka z placówki w ciągu godziny.

 

 1. w przypadku nie odbierania telefonu przez rodziców, ponawia próby nawiązania kontaktu do skutku.
 2. w przypadku problemów nauczyciela z nawiązaniem kontaktu z rodzicem, odmowy rodzica szybkiego odebrania dziecka z placówki oraz innych nieprzewidzianych sytuacji problemowych, związanych z szybkim kontaktem z rodzicem, nauczyciel informuje o tych trudnościach Dyrektora szkoły.

 

WAŻNE ADRESY I TELEFONY Covid-19

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kłodzku

ul. Okrzei 16 57-300 Kłodzko

tel. (74)867-35-26, (74)867-33-23

 (+48) 695 729 822 - Telefon alarmowy od poniedziałku do soboty

(+48) 601 797 415 - Telefon alarmowy w niedzielę

(+48) 601 769 757 - Całodobowy  telefon alarmowy 

***

Oddziały obserwacyjno-zakaźne we Wrocławiu:

 • Wrocław - Śródmieście, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, ul. Chałubińskiego 2-2A, (71) 770 31 51
 • Wrocław - Psie Pole, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Jerzego Gromkowskiego, ul. Koszarowa 5, kom. 519 338 486

 

***

 

Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia,

pod którą można uzyskać informację dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2:

 

Tel. 800 190 590